Huishoudelijk reglement

Afspraken die minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht.

Afspraken die bij verhindering op dezelfde dag kunnen worden ingehaald worden niet extra in rekening gebracht.

Men dient zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. De Praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

Deelname aan een training geschiedt op eigen risico.

De gebruiker is aansprakelijk voor door hem/haar aan zaken van YorBody Fysiotherapie aangerichte schade.

Elke geconstateerde schade wordt geacht te zijn veroorzaakt door hem/haar die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, behoudens indien en voor zover het tegendeel door betrokkene wordt aangetoond.

Bij het oefenen in de praktijk dient u gemakkelijke of sportieve kleding en schone en niet afgevende schoenen te dragen. Tevens verzoeken wij u een handdoek te gebruiken op de apparaten.

Gewichten, halters en andere materialen dient men na gebruik terug te leggen op de daarvoor bestemde plaats. Bij onvoldoende kennis van de apparatuur vraagt u altijd om uitleg van de aanwezige fysiotherapeut. Houdt rekening met de aanwezigheid van andere patiënten.

Voor persoonlijke eigendommen zijn er kluisjes aanwezig in de kleedkamer. De Praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.

Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed zijn de kosten voor de patiënten.

Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

YorBody Fysiotherapie klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft kunt u samen met de vertrouwenspersoon van YorBody Fysiotherapie een afspraak maken en zonodig een klachtenregistratie formulier invullen. De klacht zal geëvalueerd en afgehandeld worden. Indien u niet tevreden bent over de afhandeling kunt u naar een onafhankelijke klachtencommissie stappen.

Meer informatie is te vinden op: www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/een-klacht-over-uw-fysiotherapeut.html. De klachtenregeling is opgezet in overleg met het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie.